30/08/2021 19:03
Xem với cỡ chữ

Giảm lãi suất tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ xuống 0%

Theo quyết định mới của Ngân hàng Nhà nước, từ 1/9, tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ bị giảm từ mức 0,05% xuống còn 0%/năm.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Quyết định 1349/QĐ-NHNN về mức lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc và tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Ngân hàng Nhà nước. Trong đó, đáng chú ý là thay đổi đối với tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ bị giảm từ 0,05% xuống còn 0%/năm.
Cụ thể, theo Quyết định mới, mức lãi suất áp dụng đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam là 0,5%/năm; đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ là 0%/năm; đối với tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam là 0%/năm; đối với tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ là 0%/năm.
Quyết định 1349/QĐ-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.9 và thay thế Quyết định 1349/QĐ-NHNN ngày 6.8.2020. Dự trữ bắt buộc, hay tỉ lệ dự trữ bắt buộc là một quy định của Ngân hàng Nhà nước về tỉ lệ giữa tiền mặt và tiền gửi mà các ngân hàng thương mại bắt buộc phải tuân thủ để đảm bảo tính thanh khoản.
DaoHuyen theo Vietnamnet
Tìm theo ngày :

Khách online:17547
Lượt truy cập: 11699733