Huy động vốn
Những nét cơ bản về nguồn vốn:
 
Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) được Chính phủ cấp vốn điều lệ và giao nhiệm vụ huy động vốn để thực hiện chính sách tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của nhà nước. Khi nhận bàn giao từ Quỹ Hỗ trợ phát triển vào năm 2006, nguồn vốn hoạt động của NHPT đạt 108 nghìn tỷ đồng, trong đó vốn điều lệ được ngân sách nhà nước cấp là 5.000 tỷ đồng. Sau 10 năm hoạt động, tổng nguồn vốn của NHPT tăng gấp 2,9 lần so với năm 2006, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 11%/năm.
Theo Quyết định số 1515/QĐ-TTg ngày 3/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ Chính phủ ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của NHPT thì NHPT là ngân hàng chính sách do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, nhà nước là chủ sở hữu của NHPT thống nhất quản lý thực hiện quyền, nhiệm vụ chủ sở hữu nhà nước đối với NHPT. NHPT được áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng 0% và không phải tham gia bảo hiểm tiền gửi. Do hoạt động của NHPT không vì mục đích lợi nhuận nên được ngân sách nhà nước cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý, được Chính phủ bảo đảm khả năng thanh toán, được miễn nộp thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước.
Vốn điều lệ của NHPT quy định là 30.000 tỷ đồng. Việc thay đổi mức vốn điều lệ do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Hiện nay, vốn điều lệ của NHPT đạt 15.086 tỷ đồng và dự kiến tăng lên 30.000 tỷ đồng vào năm 2020 theo lộ trình tăng vốn điều lệ tại Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 2/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung vốn điều lệ cho NHPT giai đoạn 2013-2020.
Nguồn vốn huy động chính của NHPT gồm có huy động vốn từ trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, vay vốn và nhận tiền gửi từ các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính, tổ chức kinh tế trong và ngoài nước, vay ngân sách nhà nước để thực hiện các chương trình/dự án do Chính phủ giao, nhận vốn ODA. Nguồn vốn từ phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh chiếm tỷ trọng 60%-70% tổng nguồn vốn huy động của NHPT (không bao gồm ODA). NHPT là tổ chức phát hành đứng thứ hai nền kinh tế sau kho bạc nhà nước và đứng thứ nhất hệ thống ngân hàng. Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch phát hành trái phiếu hàng năm, thời hạn huy động trái phiếu dài nhất 15 năm, lãi suất phát hành do Bộ Tài chính thông báo. Đối với các nguồn vốn huy động khác, NHPT chủ động huy động vốn từ thị trường theo lãi suất thị trường và kỳ hạn phù hợp với nhu cầu của khách hàng. 
 
Theo quyết định số 1515/QĐ-TTg, ngày 03/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ:
Hoạt động huy động vốn của Ngân hàng Phát triển Việt Nam gồm:
 
a) Phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh theo quy định của pháp luật;
b) Phát hành trái phiếu, kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi, giấy tờ có giá bằng đồng Việt Nam của Ngân hàng Phát triển Việt Nam theo quy định của pháp luật;
c) Vay Bảo hiểm xã hội Việt Nam; vay của các tổ chức tài chính, tín dụng trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật;
d) Vay tái cấp vốn tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
đ) Nhận tiền gửi ủy thác của các tổ chức trong nước và nước ngoài;
e) Huy động các nguồn vốn khác phù hợp quy định của pháp luật.

 

 

 

 

Khách online:2179
Lượt truy cập: 12935962